Caritas

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Iławie.

Celem Caritas przy Parafii Chrystusa Króla Wszechświata  jest szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych, bezpośrednia działalność charytatywna, jednoczenie, koordynowanie i kierowanie kościelną akcją charytatywną na terenie parafii oraz współpraca z innymi wyznaniowymi, a także niekościelnymi instytucjami i formami pomocy wzajemnej.

Środki na prowadzenie działalności pozyskujemy przez comiesięczną zbiórkę w 2 niedzielę miesiąca przed kościołem ; jałmużny wielkopostnej oraz dotacji od Wiernych o czułym sercu.

Zespół  Caritas  liczy 10  osób, które angażują się w pomoc chorym, bezdomnym, biednym i potrzebującym poprzez :

*  coroczne zapisy dzieci w wieku od 8 do 13 lat na Kolonie Letnie Caritas  w Ośrodku w Mikoszewie i organizuje dowóz i przywóz oraz opiekę nad nimi.

*  co roku przygotowuje paczki żywnościowe dla wielodzietnych rodzin z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego.

*  w miarę posiadanych środków udziela wsparcia finansowego dla rodzin potrzebujących np. zakup artykułów żywnościowych, chemicznych i leków.

Wolontariusze są bardzo aktywni i docierają z pomocą do tych osób, którzy potrzebują pomocy.

Członkowie spotykają się w drugi  poniedziałek m-ca  po wieczornej mszy świętej i w miarę potrzeb częściej szczególnie w Adwencie i Wielkim Poście.

Główny problem to brak wolontariuszy, młodych, silnych, wrażliwych  którzy by zechcieli pomagać potrzebującym.

Bardzo serdecznie zapraszamy do włączenia się do wspólnoty.

„Człowiek, nie jest tylko  sprawcą swoich czynów,   ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób twórcą siebie  samego”.

                                                                                                                               Jan Paweł II

Kontakt: Tel.

 

Sprawozdanie z działalności zespołu Caritas

przy Parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Iławie za rok 2023

1. Zbiórki na cele szczególne (zewnętrzne):

– zbiórka na trzęsienie ziemi w Syrii – 2640,00 zł

– zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – 1605,00 zł

-zbiórka na Kościół na Wschodzie – 1266,50 zł

-sprzedaż świec – 2560,00 zł

Razem: 8071,50 zł

Sumy te zebrano na oddzielnych zbiórkach i w całości 8071,50 zł przekazano na wskazane cele.

II. Przychody własne Parafialnego Zespołu Caritas: -bilans otwarcia (pozostało z 2022 roku): 371,78 zł -comiesięczne zbiórki do puszek: 17199,05 zł -zbiórka na kwiaty do grobu- 2218,20 zł

RAZEM: 19789,03 zł

III. Wydatki na rzecz Parafian:

1. Na kwiaty do grobu: 2218,20 zł

2. Posiłki w szkołach: SP 1, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kisielicach i Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Iławie – 5012,40 zł

3. Na działalność Caritas w Elblągu – 1000,00 zł

4. Zapomogi: 11126,20 zł w tym:

·

Rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowotne, leki: 7650,00 zł

• losowe np.: zakup węgla, opłaty za czynsz i prąd, itp.: 1800, 00 zł

RAZEM:

zajęcia dla dzieci w świetlicy parafialnej w tym Scholi: 1176,20 zł

datek na misje w Kamerunie przez O. Radosława- 500 zł

19356,80 zł

Stan konta Caritas na dzień 26.01.2024 wynosi 432,23 zł

Caritas przy Parafii p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Iławie

Za tę wielką hojność składamy podziękowania dla parafian od naszych kapłanów i członków Caritas.

Podziękowania dla parafian i zespołu Caritas składają rodzice dzieci

niepełnosprawnych za otwarte serca na ich potrzeby, za wsparcie w chwilach zmagań z codziennością, za pomoc finansową, którą przeznaczają na rehabilitację dzieci.

 

DOBROĆ TO WIELKI DAR. DOBROĆ CZYNI ŚWIAT LEPSZYM.