Caritas

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Iławie.

Celem Caritas przy Parafii Chrystusa Króla Wszechświata  jest szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych, bezpośrednia działalność charytatywna, jednoczenie, koordynowanie i kierowanie kościelną akcją charytatywną na terenie parafii oraz współpraca z innymi wyznaniowymi, a także niekościelnymi instytucjami i formami pomocy wzajemnej.

Środki na prowadzenie działalności pozyskujemy przez comiesięczną zbiórkę w 2 niedzielę miesiąca przed kościołem ; jałmużny wielkopostnej oraz dotacji od Wiernych o czułym sercu.

Zespół  Caritas  liczy 10  osób, które angażują się w pomoc chorym, bezdomnym, biednym i potrzebującym poprzez :

*  coroczne zapisy dzieci w wieku od 8 do 13 lat na Kolonie Letnie Caritas  w Ośrodku w Mikoszewie i organizuje dowóz i przywóz oraz opiekę nad nimi.

*  co roku przygotowuje paczki żywnościowe dla wielodzietnych rodzin z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego.

*  w miarę posiadanych środków udziela wsparcia finansowego dla rodzin potrzebujących np. zakup artykułów żywnościowych, chemicznych i leków.

Wolontariusze są bardzo aktywni i docierają z pomocą do tych osób, którzy potrzebują pomocy.

Członkowie spotykają się w drugi  poniedziałek m-ca  po wieczornej mszy świętej i w miarę potrzeb częściej szczególnie w Adwencie i Wielkim Poście.

Główny problem to brak wolontariuszy, młodych, silnych, wrażliwych  którzy by zechcieli pomagać potrzebującym.

Bardzo serdecznie zapraszamy do włączenia się do wspólnoty.

„Człowiek, nie jest tylko  sprawcą swoich czynów,   ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób twórcą siebie  samego”.

                                                                                                                               Jan Paweł II

Kontakt: Tel.