Duszpasterze

Proboszcz: Ks. Zenon Kołodyński       tel. 603 652 927

Wikariusz: Ks. Waldemar Prange         tel. 725588973