Duszpasterze

Proboszcz: Ks. Zenon Kołodyński  tel. 603 652 927

Wikariusz: Ks. Marek Chodor        tel. 601 646 265 

Wikariusz: Ks. Zygmunt Górski    tel. 604 103 274