Sakramenty Święte

                                                                     

 
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
 
Chrzest
święty jest szczególnym zjednoczeniem człowieka z Jezusem Chrystusem,
co dokonuje się przez jego włączenie do wspólnoty Kościoła.
Stąd najwłaściwszym momentem uroczystego celebrowania chrztu świętego jest Eucharystia.

W NASZEJ PARAFII SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO JEST UDZIELANY W TRAKCIE MSZY ŚW.
W NIEDZIELE O GODZ. 10.00Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:  

–  aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich lub ci, którzy prawnie ich zastępują
–  aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku;
jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 868).
–  rodzice dziecka przyjmują na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania,
miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus (zob. obrzędy   chrztu).
Rodzice chrzestni:

Kandydat na chrzestnego musi spełniać określone warunki (zob. Kodeks  Prawa Kanonicznego, kan. 872-874):
–  ukończył 16 lat;
–  jest katolikiem;
–  przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, Komunię św., bierzmowanie;
–  prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
– nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym; odrzucająca
naukę Kościoła, niepraktykująca lub też osoba, która wyrzekła się wiary;
  w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji, lub np. nie życząca sobie wizyty duszpasterskiej.
–  obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze (zob. obrzędy chrztu).

Dokumenty i dane potrzebne do zapisu w Księdze Ochrzczonych:

1. Akt urodzenia dziecka;
2. Dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, zawód, adres)
oraz zaświadczenia z parafii zamieszkania każdego z rodziców chrzestnych
    potwierdzające ich udział w praktykach religijnych i brak przeszkód do bycia rodzicem chrzestnym.
3. Osoby nie mieszkające na terenie naszej parafii, muszą przynieść zgodę na chrzest dziecka z parafii gdzie mieszkają.
 
ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTW SAKRAMENTALNYCH
Spisywanie protokołów przedślubnych
odbywa się po uprzednim, telefonicznym umówieniu terminu.
Na 3 miesięcy przed planowaną datą ślubu powinien zostać spisany protokół przedślubny.
Przyszła para młoda zgłasza się w tym celu do kancelarii parafialnej.
Wymagane dokumenty:
–  metryki chrztu  (z uwzględnioną informacją o sakramencie bierzmowania),
–  świadectwa nauki religii  (ostatnie jakie posiadamy),
–  dowody osobiste,
–  zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o zawarciu małżeństwa cywilnego lub dokumenty do ślubu konkordatowego.
 Pamiętajmy,
że po spisaniu protokółu przedślubnego powinniśmy przystąpić do
pierwszego (z dwóch obowiązkowych) sakramentu pokuty.

Także po spisaniu protokółu głoszone są niedzielne zapowiedzi. A my uczestniczymy w tym czasie w naukach przedślubnych.

NAUKI PRZEDŚLUBNE WEDŁUG USTALENIA W KANCELARII PARAFIALNEJ