Msze Święte w naszym kościele są odprawiane w niedziele o godzinach:

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00 (w okresie zimowym)


(Niedzielna wieczorna Msza Święta od 1 kwietnia do 31 września o 19.00)

Od poniedziałku do soboty Msze Święte o godzinie 7.00 i 17.00 (przez cały rok)


Jeśli masz jakieś pytania czy potrzebujesz informacji to pisz pod ten adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        

                                Ogłoszenia    Parafialne

                           II  Niedziela  Zwykła

                                 17 styczeń 2021.               

                  

   1.  W dniu dzisiejszym obchodzimy dzień Judaizmu w

kościele katolickim w Polsce, a od jutra do przyszłego

poniedziałku włącznie rozpoczyna się tydzień modlitw o

jedność chrześcijan.

 

   2.  W Przyszłą niedzielę przypada niedziela Słowa Bożego,

ustanowiona przez papieża Franciszka co roku na trzecią

niedzielę okresu zwykłego. Zgodnie z założeniem Ojca św.,

niech ta niedziela rozbudzi w nas świadomość wagi Pisma

Świętego dla naszego życia, a przez to umożliwia nam żywy i

stały dialog z Bogiem.

 

   3.  Przypominamy, że w związku z sytuacją

epidemiologiczną,obostrzeniami i zaleceniami Ks. Biskupa,

wywieszonymi w gablotach w  tym roku nieodwiedzamy

rodzin z wizytą  duszpasterską . Dlatego też msze św.w dni

powszednie pozostają bez zmian i odprawiane będą

o godz.7:00 i 17:00

 

   4.  W piątek po mszy wieczornej zapraszamy na

indywidualną Adorację Pana Jezusa w Najświętszym

Sakramencie. Powierzmy Mu nasze codzienne troski,

zmartwienia ,ale też podziękujmy za wszystko co nas spotyka

w pędzie codzienności.

Powierzmy mu w tej modlitwie także nasze babcie i dziadków,

których święto obchodzimy w czwartek i piątek , by dobry Bóg

żyjących zachował w zdrowiu, a zmarłym ofiarował mieszkanie

w niebie.

 

  5. W zakrystii do nabycia kolejny nr. Gościa Niedzielnego 

i małego Gościa Niedzielnego. Zachęcamy do czytania prasy

Katolickiej.

 

 

Wszystkim parafianom i gościom  życzymy błogosławionej

Niedzieli i całego tygodnia       

                                           SZCZĘŚĆ BOŻE.


 


[i]

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU

W CZASIE PANDEMII

Własne mieszkanie lub dom można poświęcić w sposób podany niżej.

Przed rozpoczęciem przygotowujemy krzyż, świece oraz wodę święconą, które stawiamy na stole nakrytym białym obrusem. Następnie osoba wyznaczona rozpoczyna modlitwę słowami:

Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen.

Następnie zapalamy świece.

P: Światło Chrystusa.

W: Bogu niech będą dzięki.

Lektura Pisma Świętego  

Jeśli czyta się pierwsze czytanie wówczas domownicy siadają. Można odczytać też tylko samą Ewangelię.

Czytanie

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
My, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne - dla jego dobra i zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga

P: Oto słowo Boże.

W: Bogu niech będą dzięki.

Po czytaniu śpiewamy kolędę, np. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, po której uczestnicy wstają i odczytywany jest fragment Ewangelii.

Ewangelia                                     

Z Ewangelii według świętego Łukasza

Rodzice Jezusa chodzili, co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy Jezus miał lat dwanaście udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, Jezus został w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok Rodzice Jezusa zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. A Jezus im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”.

P: Oto słowo Pańskie.

W: Chwała Tobie Chryste

 

Modlitwa wspólnoty

Prowadzący: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.

Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy swoje życie opierali na Tobie, jako niewzruszonym fundamencie. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, daj, abyśmy żyli zawsze w zgodzie i miłości. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, dopomóż nam, abyśmy codzienną pracą mogli zdobywać środki na utrzymanie i na chleb powszedni. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, wprowadź naszych zmarłych do rodziny ocalonych i zbawionych w niebie. Ciebie prosimy…

P: Módlmy się tak, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.

W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

P: Módlmy się

Wszechmogący wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na nasz dom swoją łaskę, aby trwały w nim: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna miłość, dobroć, przyjaźń oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań. Twoje błogosławieństwo niech pozostanie nad naszym domem i wszystkimi, którzy tu mieszkają i przybywają. Teraz i na wieki wieków. W: Amen.

W tym momencie można pokropić dom wodą święconą. Po czym odmawiamy modlitwę powierzenia się Matce Bożej np. Zdrowaś Maryjo albo:

W: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Na zakończenie prowadzący mówi:

P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego. (wszyscy czynią znak Krzyża Świętego)

W: Amen.

Można zaśpiewać kolędę lub pastorałkę.

       __________________________________________________________________________________

Wskazania biskupa elbląskiego dot. adwentu i kolędy [25 XI 2020]

1.      Czas adwentu i okres po świętach Bożego Narodzenia to tradycyjnie czas kolędy w parafiach. Księża odwiedzają wówczas katolickie rodziny. Tym razem epidemia uniemożliwia wizyty i spotkania kolędowe. Wirus choroby przenosi się bowiem i zaraża kolejne osoby podczas odwiedzin i spotkań. Dlatego rezygnujemy z kolędy 2020/2021. Kierujemy się bowiem troską o bezpieczeństwo i zdrowie rodzin, zwłaszcza osób starszych, będących w grupie podwyższonego ryzyka, ale też troską o zdrowie księży.

W związku z powyższym serdecznie proszę, o ile jest to możliwe, o złożenie np. w którąś z niedziel na tacę w kopercie (z napisem „kolęda”) rocznej ofiary, dotychczas przekazywanej przy tej okazji. Naturalnie można to uczynić także drogą elektroniczną, przez wpłatę na konto parafii.

Ponieważ księża nie odwiedzą naszych domów w ramach kolędy, dlatego pobłogosławienia mieszkania i warsztatu pracy może także dokonać osoba świecka. Trzeba wówczas, aby ktoś z członków rodziny, w obecności domowników (np. w uroczystość Bożego Narodzenia lub Trzech Króli) pomodlił się o Boże błogosławieństwo dla domu, o zdrowie i pomyślność dla mieszkańców i pokropił główne pomieszczenia wodą święconą. W gospodarstwie rolnym można również pobłogosławić zwierzęta.

2.      Zachęcam do:

- udziału w rekolekcjach adwentowych transmitowanych poprzez środki masowego przekazu.

- udziału we Mszy św. w kościołach, także poza niedzielą. Pełne uczestnictwo w Eucharystii dokonuje się poprzez obecność w kościele.

- spowiedzi przed świętami Bożego Narodzenia, o ile będzie to możliwe.

3.      Proszę, aby duszpasterze, tam gdzie to będzie uzasadnione, zorganizowali więcej Mszy św. w Wigilię i Święta Bożego Narodzenia.

4.      Chorzy w szpitalach (na oddziałach Covid-19), osoby w izolacji oraz na kwarantannie, nie mają dostępu do sakramentów świętych. Często nie mogą przystąpić do Komunii św., ani wyspowiadać się. Powinni jednak w sytuacji dla siebie trudnej wzbudzać żal za grzechy (za popełnione zło) w takiej np. formie: „Boże mój, Panie Jezu, żałuję z miłości ku Tobie”. Powinni też wzbudzać akt ufności w Bożą dobroć i miłosierdzie, np. słowami: „Jezu ufam Tobie”. Mogą też wyrażać swoją miłość do Boga, np. słowami: „Boże choć Cię nie pojmuję (tzn. nie rozumiem do końca), to jednak nad wszystko miłuję”.

Papież Franciszek udzielił dotkniętym epidemią , tj. chorym i tym, którzy się nimi zajmują, łaski odpustu zupełnego. Można go uzyskać kierując modlitwę ku Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu (19 marca 2020).

5.      Bardzo proszę, aby księża i szafarze nadzwyczajni udzielali Komunii św. w maseczkach. Jest prawem wiernych świeckich wybór sposobu przyjęcia Komunii: albo do ust, albo na rękę [por. kan. 843 § 1 KPK]. Jeśli jest jeden udzielający, najpierw udziela Komunii na rękę, a później do ust. Trzeba o tym poinformować wiernych przed obrzędem komunijnym.

 

+Jacek Jezierski, biskup elbląski