Msze Święte w naszym kościele są odprawiane w niedziele o godzinach:

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00 (w okresie zimowym)


(Niedzielna wieczorna Msza Święta od 1 kwietnia do 31 września o 19.00)

Od poniedziałku do soboty Msze Święte o godzinie 7.00 i 17.00 (przez cały rok)


Jeśli masz jakieś pytania czy potrzebujesz informacji to pisz pod ten adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      

      OGŁOSZENIA    PARAFIALNE

  XXV NIEDZIELA  ZWYKŁA  19.09. 2021r.    

                                                                                                                                                 

1.W dniu dzisiejszym gościmy w naszej parafii siostrę Wiesławę, która przybyłado nas  z wyrazami wdzięczności za pomoc dla Ks. LeonaJuchniewicza, pochodzącego z naszej diecezji, a pracującego odponad  30 lat w Ekwadorze. Spotkanie to jest też okazją bykolejny raz wesprzeć trud jego misyjnej pracy. Po mszy św. Siostra Wiesławabędzie na ten cel zbierała ofiary do puszek przy wyjściu ze świątyni.

  2. Przypominamy, że pierwsze spotkanie dla rodziców i dzieci, które w2022 roku pragną przystąpić do I Spowiedzi i Komunii św., odbędziesię 3 października po mszy św. o godz. 12:00. Przypominamy, żedzieci przystępują do sakramentów w parafii zamieszkania,jednocześnie   zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami namsze święte  niedzielne o godz. 12:00, skierowane w sposóbszczególny właśnie do nich.

 3.W tym tygodniu w liturgii kościoła  w poniedziałek  – wspomnienie św.męczenników: Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong  Hasang itowarzyszy, we wtorek – święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty,w czwartek – Wspomnienie   św. Pio z Pietrelciny, prezbitera.

  4. W związku z narastającą czwartą falą zachorowań  na koronowirusa,przypominamy i napominamy o zasłanianiu ust i nosa w przestrzeniachzamkniętych ,( także w kościele), a także namawiamy w trosce o dobro własne,a także miłości do bliźniego, o zaszczepienie się , abyśmy nie mieli wprzyszłości na sumieniu choroby, lub śmierci bliskich nam osób, spowodowanejnaszą nieodpowiedzialnością.   

  5 .W zakrystii do nabycia kolejny nr Gościa Niedzielnego i małego GościaNiedzielnego, a także jest jeszcze do nabycia specjalny nr  o bł. Ks. KardynaleStefanie Wyszyńskim  i Matce  Elżbiecie  Czackiej w cenie 10 zł.. Gorącozachęcamy do zagłębiania się w lekturę    prasyKatolickiej.

  6. W minionym tygodniu na miejsce Doczesnego Spoczynku odprowadziliśmy+ Mariana Kryger, Jacka, Józefa Nowosad, Mateusza Projsa powierzmy ichdusze dobremu Ojcu:  Dobry Jezu a nasz Panie….

 Wszystkim parafianom, gościom  życzymy  błogosławionego ibezpiecznego ,obfitego w błogosławieństwa tygodnia

                                                                                             SZCZĘŚĆ BOŻE.

 

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na ławki

i konfesjonały. Ofiary można również wpłacać na konto

parafii:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla

Wszechświata, ul. Zielona 75, 14-200 Iława,

nr 54 1020 3583 0000 3602 0047 6374)

 

 

 

 

 

Dekret o Jubileuszowym Roku świętego Józefa w diecezji elbląskiej

21.01.2021 r.

Ojciec Święty Franciszek postanowił, aby rok 2021 był obchodzony w Kościele powszechnym jako Rok św. Józefa. Uzasadnienie tej decyzji znajduje się w liście apostolskim. Pismo to zaczyna się od słów (a zarazem nosi tytuł) Patris corde [Ojcowskim sercem]. Kościół elbląski jest zobowiązany podjąć wskazania i propozycję Ojca Świętego, zawarte w okolicznościowym przesłaniu.

 

W diecezji elbląskiej znajduje się kilka parafii i kościołów, które w swojej nazwie noszą imię św. Józefa. Zgodnie ze zwyczajem obchodzenia jubileuszy w Kościele, ustanawiam następujące kościoły stacyjne:

 

• kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Morągu – w tym mieście istniał katolicki kościół pw. św. Józefa (wybudowany w latach 1892/93), który został zniszczony. Parafia nosi wezwanie św. Józefa;
• kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Pasłęku – w 1855 roku katolicy wznieśli ko-ściół św. Józefa w Pasłęku, który obecnie służy parafii greckokatolickiej. Parafia rzymskokatolicka nosi wezwanie św. Józefa;
• kościół parafialny pw. św. Józefa w Gościszewie (dekanat Sztum) – wybudowany w 1928 roku;
• kościół parafialny pw. św. Józefa w Malborku - Kałdowie – wybudowany w latach 1930/31;
• kościół filialny pw. św. Józefa w Starym Siedlisku (parafia w Nowicy, dekanat Pasłęk I) – barokowa świątynia, przebudowana w stylu neogotyckim; budynek mocno zniszczony, wymaga gruntownego remontu;
• kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika w Elblągu – współczesna świątynia, wybudowana w elbląskiej dzielnicy Bielany;
• kościół parafialny pw. św. Rozalii w Suszu – wybudowany w latach 1904/05, w którym pielęgnuje się nabożeństwo ku czci św. Józefa.

 

Stolica Apostolska, w związku z Rokiem św. Józefa, udziela łaski odpustu zupełnego za:
• półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej,
• udział w dniu skupienia, które zawiera rozważanie o św. Józefie,
• spełnienie uczynku miłosierdzia względem duszy lub ciała,
• odmówienie części różańca w rodzinie lub przez narzeczonych,
• codzienne powierzenie działalności (pracy) opiece św. Józefa,
• modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa za poszukujących pracy (bezrobotnych),
• odmówienie Litanii do św. Józefa lub Akatystu, lub innej modlitwy w intencji prześladowanych chrześcijan,
• modlitwę do św. Józefa – w dniach: uroczystość św. Józefa (19 marca), wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika (1 maja) i w święto Świętej Rodziny,
• odmówienie modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa przez osoby starsze i chore, które nie mogą wyjść z domu. Dotyczy to również osób umierających.

 

Wszyscy spowiednicy posiadają upoważnienie do zwalniania z ekskomuniki latae sententiae, zaciągniętej za popełnione przestępstwo aborcji (kan. 1398 KPK; zob. pkt 12 Listu Apostolskiego papieża Franciszka Misericordia et Misera z dnia 20 listopada 2016 roku).

 

Ponadto zarządzam, by w każdą środę, w roku jubileuszowym, w kościołach i kaplicach w diecezji elbląskiej była odmawiana Litania do św. Józefa.

 

+ Jacek Jezierski
BISKUP ELBLĄSKI

 


[i]

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU

W CZASIE PANDEMII

Własne mieszkanie lub dom można poświęcić w sposób podany niżej.

Przed rozpoczęciem przygotowujemy krzyż, świece oraz wodę święconą, które stawiamy na stole nakrytym białym obrusem. Następnie osoba wyznaczona rozpoczyna modlitwę słowami:

Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen.

Następnie zapalamy świece.

P: Światło Chrystusa.

W: Bogu niech będą dzięki.

Lektura Pisma Świętego  

Jeśli czyta się pierwsze czytanie wówczas domownicy siadają. Można odczytać też tylko samą Ewangelię.

Czytanie

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
My, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne - dla jego dobra i zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga

P: Oto słowo Boże.

W: Bogu niech będą dzięki.

Po czytaniu śpiewamy kolędę, np. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, po której uczestnicy wstają i odczytywany jest fragment Ewangelii.

Ewangelia                                     

Z Ewangelii według świętego Łukasza

Rodzice Jezusa chodzili, co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy Jezus miał lat dwanaście udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, Jezus został w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok Rodzice Jezusa zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. A Jezus im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”.

P: Oto słowo Pańskie.

W: Chwała Tobie Chryste

 

Modlitwa wspólnoty

Prowadzący: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.

Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy swoje życie opierali na Tobie, jako niewzruszonym fundamencie. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, daj, abyśmy żyli zawsze w zgodzie i miłości. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, dopomóż nam, abyśmy codzienną pracą mogli zdobywać środki na utrzymanie i na chleb powszedni. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, wprowadź naszych zmarłych do rodziny ocalonych i zbawionych w niebie. Ciebie prosimy…

P: Módlmy się tak, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.

W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

P: Módlmy się

Wszechmogący wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na nasz dom swoją łaskę, aby trwały w nim: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna miłość, dobroć, przyjaźń oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań. Twoje błogosławieństwo niech pozostanie nad naszym domem i wszystkimi, którzy tu mieszkają i przybywają. Teraz i na wieki wieków. W: Amen.

W tym momencie można pokropić dom wodą święconą. Po czym odmawiamy modlitwę powierzenia się Matce Bożej np. Zdrowaś Maryjo albo:

W: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Na zakończenie prowadzący mówi:

P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego. (wszyscy czynią znak Krzyża Świętego)

W: Amen.

Można zaśpiewać kolędę lub pastorałkę.

       __________________________________________________________________________________

Wskazania biskupa elbląskiego dot. adwentu i kolędy [25 XI 2020]

1.      Czas adwentu i okres po świętach Bożego Narodzenia to tradycyjnie czas kolędy w parafiach. Księża odwiedzają wówczas katolickie rodziny. Tym razem epidemia uniemożliwia wizyty i spotkania kolędowe. Wirus choroby przenosi się bowiem i zaraża kolejne osoby podczas odwiedzin i spotkań. Dlatego rezygnujemy z kolędy 2020/2021. Kierujemy się bowiem troską o bezpieczeństwo i zdrowie rodzin, zwłaszcza osób starszych, będących w grupie podwyższonego ryzyka, ale też troską o zdrowie księży.

W związku z powyższym serdecznie proszę, o ile jest to możliwe, o złożenie np. w którąś z niedziel na tacę w kopercie (z napisem „kolęda”) rocznej ofiary, dotychczas przekazywanej przy tej okazji. Naturalnie można to uczynić także drogą elektroniczną, przez wpłatę na konto parafii.

Ponieważ księża nie odwiedzą naszych domów w ramach kolędy, dlatego pobłogosławienia mieszkania i warsztatu pracy może także dokonać osoba świecka. Trzeba wówczas, aby ktoś z członków rodziny, w obecności domowników (np. w uroczystość Bożego Narodzenia lub Trzech Króli) pomodlił się o Boże błogosławieństwo dla domu, o zdrowie i pomyślność dla mieszkańców i pokropił główne pomieszczenia wodą święconą. W gospodarstwie rolnym można również pobłogosławić zwierzęta.

2.      Zachęcam do:

- udziału w rekolekcjach adwentowych transmitowanych poprzez środki masowego przekazu.

- udziału we Mszy św. w kościołach, także poza niedzielą. Pełne uczestnictwo w Eucharystii dokonuje się poprzez obecność w kościele.

- spowiedzi przed świętami Bożego Narodzenia, o ile będzie to możliwe.

3.      Proszę, aby duszpasterze, tam gdzie to będzie uzasadnione, zorganizowali więcej Mszy św. w Wigilię i Święta Bożego Narodzenia.

4.      Chorzy w szpitalach (na oddziałach Covid-19), osoby w izolacji oraz na kwarantannie, nie mają dostępu do sakramentów świętych. Często nie mogą przystąpić do Komunii św., ani wyspowiadać się. Powinni jednak w sytuacji dla siebie trudnej wzbudzać żal za grzechy (za popełnione zło) w takiej np. formie: „Boże mój, Panie Jezu, żałuję z miłości ku Tobie”. Powinni też wzbudzać akt ufności w Bożą dobroć i miłosierdzie, np. słowami: „Jezu ufam Tobie”. Mogą też wyrażać swoją miłość do Boga, np. słowami: „Boże choć Cię nie pojmuję (tzn. nie rozumiem do końca), to jednak nad wszystko miłuję”.

Papież Franciszek udzielił dotkniętym epidemią , tj. chorym i tym, którzy się nimi zajmują, łaski odpustu zupełnego. Można go uzyskać kierując modlitwę ku Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu (19 marca 2020).

5.      Bardzo proszę, aby księża i szafarze nadzwyczajni udzielali Komunii św. w maseczkach. Jest prawem wiernych świeckich wybór sposobu przyjęcia Komunii: albo do ust, albo na rękę [por. kan. 843 § 1 KPK]. Jeśli jest jeden udzielający, najpierw udziela Komunii na rękę, a później do ust. Trzeba o tym poinformować wiernych przed obrzędem komunijnym.

 

+Jacek Jezierski, biskup elbląski