Msze Święte w naszym kościele są odprawiane w niedziele o godzinach:

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00 (w okresie zimowym)


(Niedzielna wieczorna Msza Święta od 1 kwietnia do 31 września o 19.00)

Od poniedziałku do soboty Msze Święte o godzinie 7.00 i 17.00 (przez cały rok)


Jeśli masz jakieś pytania czy potrzebujesz informacji to pisz pod ten adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                   Ogłoszenia    Parafialne
                        VI Niedziela Wielkanocy
                               17 Maj  2020 r.                   
                                                                                                                                                                        1. Z racji przypadającej dziś 6 Niedzieli Wielkanocy, jutro obchodzić będziemy  przeniesione święto Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Elblągu. Nie znamy daty poświęcenia kościoła św. Mikołaja w Elblągu, dlatego też + Bp. Andrzej Śliwiński wyznaczył obchody tego święta na 17 maja.

2. Jutro   18 maja, przypadają 100. urodziny naszego
      wielkiego rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II. Mając przed oczami między innymi wydarzenia z 13 maja 1981 roku, a także cały pontyfikat do ostatnich chwil życia,  wpatrujmy się w jego świętość. Na Jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze   rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. Możemy to uczynić na Nabożeństwach  Majowych ku czci NMP. codziennie po wieczornej mszy św.

 3.W sobotę, 23 maja o godz. 18:00 w kościele zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Prosimy o obecność jednego z rodziców.

4.Zmieniają się sankcje dotyczące epidemii, powoli zaczynamy wracać do swoich miejsc pracy, i normalnego funkcjonowania, dlatego też wracajmy w coraz większej liczbie do fizycznego uczestnictwa w Eucharystii. W naszej świątyni może przebywać od dnia dzisiejszego jednorazowo ok. 60 osób. Nadal obowiązuje dyspensa od udziału we mszy św. dla osób chorych, starszych, bojących się o swoje zdrowie, jednakże zachęcamy do łączności duchowej we  mszach św. i nabożeństwach za pośrednictwem mediów. 
     
 5 . W zakrystii do nabycia kolejny nr Gościa Niedzielnego i małego Gościa Niedzielnego. Gorąco zachęcamy do zagłębiania się w lekturę i prasę Katolicką.  
 
 Wszystkim parafianom ich rodzinom  życzymy wytrwania w Wierze, miłości i odpowiedzialności w stosunku do nas samych jak i naszych  bliźnich.


          Błogosławionego  tygodnia            
                                                             

SZCZĘŚĆ BOŻE        

 

 

Ogłoszenia    Parafialne
                         III Niedziela Wielkanocy
                            26 Kwiecień 2020 r.                    
                                                                                                                                                                         1.  Dziś  Niedziela Biblijna inaugurująca tydzień biblijny w Kościele w Polsce. Wsłuchujmy się w to co do nas mówi Chrystus  czytając Pismo św. jeszcze dobitniej i głębiej podczas tego tygodnia biblijnego w tych ciężkich dla nas wszystkich czasach zarazy.

2. W tym tygodniu pierwszy piątek i sobota miesiąca. Przypominamy, że niemożność przyjęcia Komunii św. z racji epidemii w te dni zgodnie z prawem kościelnym nie przerywa ciągłości powyższych praktyk, należy tylko potem uzupełnić brakujące m-ce. Nadal pozostają w mocy zalecenia dotyczące spowiedzi i odwiedzin chorych.

 3. W sobotę 2 maja obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski, przeniesioną z następnego dnia z powodu przypadającej IV Niedzieli Wielkanocy. Msze św. w naszym kościele w tym dniu o 7:00, 10:00 i 17:00.

4.Nadal obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. w Kościele, przedłużona przez Bp. Jacka do 24 maja, a dotycząca osób chorych, zagrożonych chorobą, pracujących w niedzielę, starszych, przebywających na kwarantannie, nie czujących się dobrze a także tych dla których zabraknie miejsca w kościele. Jednakże dyspensa nie  oznacza ,,wakacji od Pana Boga’’ jak to ujął abp. Gądecki, dlatego pozostawajmy w łączności duchowej uczestnicząc czynnie w transmisjach medialnych mszy św. i nabożeństw.

5.Zgodnie z nowymi  wytycznymi dotyczącymi ilości osób w kościele, informujemy, że powierzchnia naszej świątyni liczy 565 m. kwadratowych, zatem po przeliczeniu w świątyni może przebywać jednorazowo do 40 osób.  W czasie trwania epidemii zachęcamy do przyjmowania komunii św. na rękę. Usta odsłaniamy w taki sposób, żeby nie dotknąć ręką zewnętrznej strony maseczki zgodnie z  zaleceniami sanitarnymi.
 6. Od piątku zapraszamy na Nabożeństwa Majowe ku czci NMP. codziennie po wieczornej mszy św.

7. Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza, rozpoczynająca tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  
      
 8 . W zakrystii do nabycia kolejny nr Gościa Niedzielnego i małego Gościa Niedzielnego.
     
Na ten trudny czas wszystkim życzymy wytrwania w Wierze
  w Zmartwychwstałego Chrystusa
                                                            SZCZĘŚĆ BOŻE.
        

   

 

Święta Wielkanocne będą w tym roku prostsze niż zwykle
i skromniejsze. Ale będą również piękne, jeśli odkryjemy, że jako
chrześcijanie jesteśmy przede wszystkim wspólnotą kochających
się serc, a Bóg ze swoją łaską nie jest zamknięty wyłącznie w ko-
ściele. W tym roku, gdy my nie możemy wyjść, On jak zawsze
sam przychodzi do nas i zmartwychwstaje między nami – tam,
gdzie jesteśmy.

Przygotowanie święconki.

Nie możemy iść do kościoła poświęcić pokarmów, ale jeśli masz
możliwość i potrzebne produkty, możesz przygotować koszyczek
– zwłaszcza jeśli w domu są dzieci, którym brakować będzie tego
zwyczaju.
Wykorzystaj ten czas, żeby przy okazji „oczyścić” go z tego, co
w nim zbędne i pozbawione symboliki. Umieść w koszyku to, co
naprawdę ma znaczenie. Wytłumacz dzieciom, co oznaczają po-
szczególne potrawy.
Baranek (z masła, cukru albo ciasta): symbol Jezusa Zmartwych-
wstałego, Baranka Bożego, który odkupił nas swoją krwią.
Jajko: symbol nowego życia, zwycięstwa życia nad śmiercią.
Dawniej nie jedzono jaj przez cały Wielki Post, dopiero w Wielka-
noc wracały one na stoły.
Chleb: Jezus mówił o sobie, że jest Chlebem Życia. To również
przypomnienie Eucharystii. W tym roku mamy czas, więc ła-
two można upiec z dziećmi minichlebki, gotowe do włożenia
koszyka. Przepisy na chlebki znajdziecie w internecie, na: http://www.mirabelkowy.pl/2015/04/mini-chlebki-do
-swieconki.html
Wędlina: to symbol baranka, którego Izraelici zabijali na Paschę.
Chrzan: symbol goryczy Męki Pańskiej.
Ciasto (najlepiej domowe, babka albo mazurek): symbol słody-
czy, która jest nagrodą dla wytrwałych i zapowiedzią królestwa
niebieskiego.
Sól: przypomnienie, że chrześcijanie mają być „solą świata”.
W niektórych regionach w koszyku umieszcza się również ser,
pieprz, naczynie z wodą, symbolizujące Ducha Świętego, zającz-
ka albo kurczaczka.
Pamiętaj: święcenie potraw jest pobożnym obyczajem, ale nie
jest ani sakramentem, ani prawdą wiary. Nic się nie stanie, jeśli
w tym roku wyjątkowo koszyczka nie będzie albo będzie uboż-
szy. Nie biegaj po sklepach tylko po to, żeby zdobyć niezbędne
produkty! W tym roku świętować będziemy przy tym, co mamy
w domu – na tradycyjne dania możemy poczekać jeszcze rok.
Koszyczek ze święconką przygotowujemy i odstawiamy
w chłodne miejsce, żeby czekał na nasze wielkanocne śnia-
danie.
Jeśli nie masz niezbędnych produktów do przygotowania
święconki, zaproponuj dzieciom, żeby przygotowały plakat, na
którym narysują albo zrobią wyklejankę koszyczka swoich marzeń.
W sobotnie przedpołudnie możecie również więcej czasu
niż zwykle poświęcić na zdobienie pisanek. Można to robić
w taki sposób, w jaki robiliście to dotychczas – ale warto wykorzy-
stać czas i poszukać w internecie nowych sposobów. Może odkry-
jecie nowe talenty – a dzieci będą miały zajęcie na pół dnia?
Wielka Sobota jest w Kościele dniem ciszy. Jeśli to możliwe, po-
staraj się nie włączać jeszcze telewizora czy muzyki. Stół nadal
niech pozostaje bez nakrycia i ozdób. Jeśli położyłeś na nim krzyż
– niech nadal tam pozostaje.

Wigilia Paschalna w domu

Wieczorem, po zachodzie słońca, rozpoczynają się w kościele
celebracje Wigilii Paschalnej, czyli najważniejszej nocy w całym
roku liturgicznym.
Przed zapadnięciem zmroku sprzątnij ze stołu krzyż. Możesz już
nakryć go obrusem, postawić kwiaty, możesz nakryć do wielka-
nocnego śniadania.
Jeśli nie będziecie oglądać transmisji, możecie przeżyć tę
noc na liturgii rodzinnej – czytając czytania z liturgii słowa,
przeżywając obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, przyj-
mując komunię św. duchową.
Czytania na liturgię słowa znajdziesz w sobotę na stronie
www.brewiarz.pl – zakładka Teksty ILG – Dzisiaj, Czytania
Liturgii Wigilii Paschalnej (teksty na stronie są dostępne tylko na
bieżący dzień)
Jednym z najważniejszych elementów liturgii paschalnej
jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Jeśli spędza-
cie ten czas w rodzinie, porozmawiajcie o swoich chrztach: o tym,
co dorosłym opowiadali ich rodzice, o rodzicach chrzestnych,
o tym, jak wyglądał chrzest dzieci, co kierowało nimi przy wybo-
rze chrzestnych, dlaczego dali dzieciom takie, a nie inne imiona.
Jeśli nie wiecie, możecie poszukać w książce czy internecie,
kim są wasi święci patronowie.
Zapalcie świecę.
Opowiedzcie dzieciom, co oznacza chrzest i dlaczego jest tak
ważny w życiu chrześcijanina.
Odmówcie Litanię do wszystkich świętych, Wyznanie wiary
i odnówcie przyrzeczenia chrzcielne.
Odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych można dokonać rów-
nież indywidualnie – łącząc to z modlitwą za swoich rodziców
i chrzestnych, za kapłana udzielającego chrztu.
Ryt odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych
(w miejscu K – Kapłana liturgię prowadzi ojciec rodziny,
a gdy go nie ma – inna dorosła osoba)
K: Wpatrzeni w światło Chrystusa, odnówcie teraz przymierze
chrztu św., w którym niegdyś przyrzekaliście służyć Bogu
w świętym Kościele. A zatem pytam każdego z was:
K: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię
grzech nie opanował?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą
grzechu?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela
nieba i ziemi?
W: Wierzę.
K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego,
Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego
i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy
Ojca?
W: Wierzę.
K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół
powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów,
zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
W: Wierzę.
K: Wyznajcie teraz, że chcecie praktykować przymierze
chrzcielne w waszym codziennym życiu. Pytam zatem każdego
z was:
K: Czy przyrzekasz z całych sił dążyć do świętości, do której
zostałeś powołany łaską chrztu świętego?
W: Przyrzekam.
K: Czy przyrzekasz z pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie
przykazania Boskie i kościelne, i pogłębiać swoją wiarę?
W: Przyrzekam.
K: Czy przyrzekasz wiernie wypełniać wolę Bożą na drodze
życiowego powołania – kapłańskiego, małżeńskiego, na drodze
rad ewangelicznych – które wyrasta z sakramentu chrztu?
W: Przyrzekam.
K: Czy przyrzekasz dawać godne świadectwo wiary w swoim
otoczeniu?
W: Przyrzekam.
K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której
wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym.
W: Amen.
W tym momencie powinniśmy zrobić znak krzyża – jeśli to moż-
liwe i mamy w domu – maczając palce w wodzie święconej.
Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych możecie odmówić „Oj-
cze nasz”, a następnie przyjąć komunię św. duchową.
Na zakończenie odśpiewajcie albo odmówcie najstarszy znany
hymn chrześcijański:
https://www.youtube.com/watch?v=x5JrwdL1FZM
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz za święty winny szczep Dawida,
którą nam poznać dałeś przez Jezusa Syna Twego.
Tobie chwała na wieki.
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz za życie i za wiarę,
Którą nam poznać dałeś przez Jezusa Syna Twego.
Tobie chwała na wieki.
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz za święte Imię Twoje,
Któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych.
Tobie chwała na wieki.
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz za wiarę i za nieśmiertelność,
którą nam poznać dałeś przez Jezusa Syna Twego.
Tobie chwała na wieki.
Ty, o Panie Wszechmocny stworzyłeś wszystko dla Imienia Swego,
pokarm i napój dałeś ludziom na pożywienie.
Tobie chwała na wieki.
Nam zaś darowałeś pokarm duchowy oraz napój,
I żywot wieczny przez Jezusa Syna Twego.
Tobie chwała na wieki.
Pomnij, Panie na swój Kościół i wybaw go od wszelkiego złego,
I doprowadź go do miłości swojej do Królestwa Twego.
Tobie chwała na wieki.
Niechaj przyjdzie twa łaska i niech przeminie ten świat,
Kto święty niech przystąpi, kto nim nie jest niech czyni pokutę.
Jeśli będziecie oglądali transmisję liturgii Wigilii Paschalnej,
ubierzcie się odświętnie, zapalcie świecę, starajcie się jak
najuważniej śledzić wszystko, co się w jej trakcie dzieje.
Przyjmijcie komunię św. duchową.
Po zakończeniu liturgii – skoro nie możemy wyjść na pro-
cesję rezurekcyjną – włączcie głośno „Alleluja” Haendla
i złóżcie sobie świąteczne życzenia.
https://www.youtube.com/watch?v=rMDRopXHfaY
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
Tradycyjne śniadanie wielkanocne je się rano – ale, jeśli to możli-
we w rytmie życia rodziny – możesz spróbować również przeżyć
inaczej.
To rozwiązanie dla nocnych marków i porannych śpiochów!
Jeśli liturgia kończy się w nocy radosnym „Alleluja” – to równie
dobrze właśnie wtedy można spożyć świąteczny posiłek, żeby był
domową kontynuacją tego, co właśnie zakończyło się w kościele.
Śniadanie wielkanocne przeżywamy jak zwykle, w domu. Jeśli
mieszkacie w bloku, zainteresujcie się sąsiadami. Nie możemy
wyjść i się spotkać, ale nawet krótka wymiana zdań przez uchylo-
ne drzwi i złożenie życzeń może komuś poprawić nastrój. Wyko-
rzystajmy okna, wykorzystajmy balkony, rozmawiajmy ze sobą.
Są święta, Jezus zmartwychwstał! Nawet w trudnych warunkach
izolacji nikt nie musi być do końca sam!
Przed rozpoczęciem śniadania wielkanocnego – w związku z tym,
że nie mogliśmy zanieść pokarmów do poświęcenia do kościoła –
modlitwę błogosławieństwa należy odmówić w domu.
Na stole ustawiamy świecę.
Ojciec rodziny: – Chrystus zmartwychwstał, alleluja!
Odpowiadamy: – Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja!
Czytanie z Listu do Tesaloniczan: „Zawsze się radujcie, nieustannie
się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola
Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.
Ojciec rodziny: – Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie,
Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś
się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcz-
nością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyj-
mujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Two-
im królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Odpowiadamy: Amen.
Zadbaj o świąteczny nastrój w domu. Ubierzcie się eleganc-
ko. Przeżyjcie w skupieniu transmisję. Przyjmijcie komunię
św. duchową.
Żeby lepiej rozumieć Wielkanoc, poczytajcie w Piśmie
Świętym dwa ostatnie rozdziały z Ewangelii św. Jana i ostat-
ni rozdział z Ewangelii św. Łukasza. To opisy tego, jak zmartwych-
wstały Jezus objawiał się swoim uczniom.
Napiszcie listy albo kartki świąteczne do rodziny. Nawet je-
śli wyślecie je później albo wręczycie później osobiście, będą
pamiątką tego czasu, który jest pełen cierpienia i lęku, ale bez
wątpienia przejdzie do historii.
Zróbcie sobie zdjęcia. Stwórzcie małą kronikę domowych
wydarzeń z fotografiami, wspomnieniami, miejscem na wy-
ładowanie złości, ale też na małe radości. Pamiętajcie: o tej trud-
nej Wielkanocy będziecie opowiadali kiedyś dzieciom i wnukom.
Jezus Zmartwychwstał i żyje! Przekroczył granicę śmierci, odsu-
nął kamień, wyprowadził z grobu umarłych: dlaczego i nas ma
nie wyprowadzić na wolność? W Nim już jesteśmy wolni, w Nim
żyjemy i będziemy żyć wiecznie!
To jest treść tego święta i ono w nas trwa. Choć w tym roku wy-
jątkowo nie możemy przeżywać tego czasu na modlitwie w ko-
ściele, nie przeżywamy go bez Boga – Bóg jest z nami w Kościele,
którym my wszyscy jesteśmy, zjednoczeni w Jezusie.
„O nic się już zbytnio nie troskajcie,
ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu
w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!
A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł,
będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie”.
Flp 4, 6−7


Żal doskonały


Jeśli nie zdołałeś wcześniej wyspowiadać się, to dobry czas, żeby
wzbudzić w sobie żal doskonały. W sytuacji, w której nie mamy
dostępu do kapłana, Bóg działa również na inne sposoby i chce
odpuszczać nam winy. Warunkiem jest żal nie ze strachu przed
karą, ale z samej tylko miłości.
Więcej o żalu doskonałym przeczytasz tu: http://mkolbe.
pl/assets/files/al-doskonay.pdf
Znajdź czas i miejsce, kiedy nikt nie będzie ci przeszkadzać. Jeśli
będzie ci łatwiej się skupić, możesz ustawić sobie święty obrazek
i zapalić świecę, poczytać przez chwilę Pismo Święte.
Zrób rachunek sumienia, pytając się przede wszystkim o mi-
łość. Jak wyglądasz w oczach Boga, który kocha cię ponad wszyst-
ko? Kiedy się tobą cieszył, a kiedy patrzył zaniepokojony? O któ-
rych momentach wiesz, że zdradziłeś Jego miłość, że robiłeś nie
to, czego dla ciebie pragnął?
Postanów poprawę. Niech to będzie tylko jedno postanowie-
nie, ale za to konkretne.
Postanów również, że przy najbliższej okazji, jak to tylko bę-
dzie możliwe, przystąpisz do sakramentu spowiedzi, żeby wy-
znać swoje grzechy w konfesjonale.
Odmów akt żalu doskonałego.
Możesz wyrazić go własnymi słowami.
Możesz użyć również jednej z formuł – pamiętając, że najważ-
niejsze jest tu nastawienie twojego serca. Ono musi podążać za
wypowiadanymi słowami.
Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miło-
ściw mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu.
Boże mój, z całego serca żałuję za wszystkie moje grzechy
i wyrzekam się ich, ponieważ grzesząc nie tylko zasłużyłem na
kary sprawiedliwie przez Ciebie ustanowione, ale szczególnie dlatego,
że obraziłem Ciebie, najwyższe dobro i jedynie godnego, aby być po-
nad wszystko kochanym. Dlatego z całą mocą przyrzekam, z pomocą
łaski Twojej, już więcej nie grzeszyć i na przyszłość unikać bliskich
okazji do grzechu. Amen.

Komunia św. duchowa

Jeśli jesteś w stanie łaski uświęcającej, możesz przyjąć komunię
św. duchową (uwaga! Możesz ją przyjąć również poza transmi-
sją, łączenie tych elementów pomaga nam je przeżyć, ale nie jest
niezbędne).
Komunia św. duchowa polega na tym, że kiedy nie mamy moż-
liwości przyjęcia Ciała Pańskiego przez fizyczne spożycie, mo-
żemy wzbudzić w sobie pragnienie, w dowolnej formie prosząc
o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. W ten sposób Bóg
udziela nam łaski Najświętszego Sakramentu, choć bez widzial-
nego znaku.
Więcej wyjaśnień na ten temat znajdziesz tu:
http://mkolbe.pl/assets/files/Komunia_duchowa.pdf

Akt komunii św. duchowej (papież Franciszek)

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skru-
szone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności.
Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Euchary-
stii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci
mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę
przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej
strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe
jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie mi-
łuję.
Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Ko-
cham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź
do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się
od Ciebie!
Ty, Panie, stworzyłeś mnie dla siebie i moje serce tak długo bę-
dzie niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie. Pragnę i łaknę
Ciebie, mój Panie. Nie odsyłaj mnie głodnego. Nakarm mnie Chlebem,
który zstąpił z nieba. Wejdź znów w moje życie. Rozlej łaskę tam,
gdzie jest najtrudniej. Naucz mnie słuchać Ciebie i wypełniać Twoją
świętą wolę. Przyjdź, o mój Panie, a ja Cię przyjmę z miłością Matki
Najświętszej i z gorliwością świętych.
Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod posta-
ciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za grze-
chy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do serca mojego, o Ty jedyne pra-
gnienie moje! Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały, o jedyny
przedmiocie mej miłości. Nie dopuść, abym się kiedy miał oderwać od
Ciebie!
Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie
w Świętym Sakramencie Eucharystii, błagam Cię, abyś przy-
szedł duchowo do mojego serca w duchu Twojej świętości, w prawdzie
Twojej dobroci, w pełni Twojej władzy, w łączności z Twoimi tajem-
nicami i w doskonałości Twoich dróg. O Panie, wierzę, zawierzam,
wychwalam Ciebie. Żałuję za wszystkie moje grzechy. O najświętszy
sakramencie, o Boski sakramencie, zawsze niech będzie Twoja chwała
i dziękczynienie.


WSKAZANIA BISKUPA ELBLĄSKIEGO [4 kwietnia 2020]

1.      PRZEDŁUŻENIE DYSPENSY OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO:

W związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia i życia, które nadal niesie epidemia, zwalniam katolików diecezji elbląskiej i przebywających na jej terenie z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. do dnia 19 kwietnia br. [Niedziela Miłosierdzia Bożego włącznie]. Udział w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia nie był i nie jest obowiązkowy. Polecam, aby dla dobra własnego i bliskich przez czas epidemii pozostawać w domu i nie organizować spotkań gromadzących rodzinę, przyjaciół itp. [dyspensa kan. 87 § 1 oraz 1245 KPK].

2.      KOMUNIA ŚWIĘTA W WIELKI CZWARTEK, PIĄTEK I SOBOTĘ

Zgodnie z odwieczną dyscypliną i praktyką Kościoła Komunia św. w Wielki Czwartek i Wielki Piątek jest zanoszona jedynie chorym i umierającym, a w Wielką Sobotę wyłącznie umierającym.

3.      PRZYPOMNIENIE:

Nie organizujemy poświęcenia palm i procesji.

Rezygnujemy z:

·      ucałowania krzyża w Wielki Piątek

·      adoracji przy Ciemnicy i Grobie Pańskim

·      poświęcenia pokarmów

·      rozpalania ogniska w Wielką Sobotę oraz procesji rezurekcyjnej.

4.      ŚNIADANIE WIELKANOCNE

Śniadanie wielkanocne rozpoczynamy w domach od zapalenia świecy ustawionej na stole oraz modlitwy Ojcze nasz. Wówczas jednej z uczestników posiłku wypowiada słowa: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!, a pozostali odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

5.      TRANSMISJE NABOŻEŃSTW

Zachęcam do korzystania z transmisji [radiowych, internetowych i telewizyjnych] nabożeństw emitowanych w stacjach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych w Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc.

Przestrzeganie surowych przepisów sanitarnych pomoże nam ochronić życie nie tylko osób starszych i chorych, ale również młodych i zdrowych. Zły czas minie. „Od powietrza, głodu, ognia i wojny – zachowaj nas Panie”.

 

+Jacek Jezierski – biskup elbląski

 

Ogłoszenia    Parafialne

Niedziela Palmowa

5 kwiecień 2020

1.  Dziś Niedziela Palmowa rozpoczynająca jakże inny w

związku z
panującą sytuacją Wielki Tydzień,

wymagający od nas jeszcze większej modlitwy,

zdyscyplinowania i troski o bliźniego.

Zgodnie z
zaleceniem władz państwowych

i episkopatu Polski poczujmy się do odpowiedzialności ,

starajmy się pozostawać w domu i uczestniczyć

w mszach świętych i  nabożeństwach  za pośrednictwem

mediów. Na
ten trudny czas każdy z  nas czując zagrożenie

ma udzieloną dyspensę czyli nie mamy grzechu  ciężkiego za

nieobecność w kościele,

a komunię św. możemy przyjąć duchowo uczestnicząc w tych

liturgiach za pośrednictwem telewizji czy internetu.

 

2. Zgodnie z zaleceniem  bp Jacka wywieszonym w gablocie, w dniu

dzisiejszym poświęcenie palm na każdej mszy św. znakiem krzyża,

bez pokropienia i procesji, oraz przedstawione są

dalsze wytyczne. ( zgodnie z nakazem

władz na mszy św. nie może być więcej niż 5  osób.)

 

3. Liturgia Wielkiego Czwartku i Piątku w naszym kościele o godz.18:00,

a Wielkiej Soboty o godz. 20:00. Liturgia Triduum Paschalnego w

naszej świątyni odbywać się będzie bez fizycznego udziału wiernych,

dlatego też prosimy o łączność duchową za pośrednictwem przekazów

medialnych. Wytyczne Ks. Biskupa dotyczące Triduum także w

gablocie. Błogosławieństwa pokarmów dokonujemy sami w naszych

domach, odmawiając modlitwę, lub łącząc się z przekazami medialnymi

z kościołów transmitujących błogosławieństwo pokarmów.

 

4. Za tydzień Niedziela Zmartwychwstania (Wielkanoc) . Msze św. o 6:00

rezurekcyjna, bez procesji wokół kościoła, a następnie o 9:00,

10:30,12:00 i 19:00. Nie będzie mszy św. o 7:30. W drugi dzień świąt

msze św. według porządku niedzielnego. Przypominamy o

przestrzeganiu wytycznych, według których na mszy św. w kościele

może być 5 osób nie licząc kapłanów i obsługi.

 

Wszystkim parafianom  na ten trudny czas życzymy błogosławionej   Niedzieli i całego tygodnia.  

SZCZĘŚĆ BOŻE.

 

WSKAZANIA BISKUPA ELBLĄSKIEGO [24 marca 2020]

1.      Zgromadzenie liturgiczne [np. Msza św., pogrzeb] zgodnie z przepisami sanitarnymi obowiązującymi od 25 marca br., nie może przekroczyć pięciu osób, nie licząc księdza i obsługi.

2.      W związku z powyższym, zwalniam katolików diecezji elbląskiej i przebywających na jej terenie z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. do dnia 11 kwietnia br. [dyspensa kan. 87 § 1 oraz 1245 KPK]. Polecam, aby dla dobra własnego i bliskich przez czas epidemii modlić się i pozostawać w domu.

3.      Chrzest zdrowego dziecka należy odłożyć na późniejszy termin. W przypadku dziecka chorego należy wezwać księdza.

4.      Pierwsza Komunia św. i bierzmowanie będą udzielane dopiero po przejściu głównej fali epidemii. Nie sposób dziś określić termin tych uroczystości.

5.      Może okazać się niemożliwą spowiedź przed Wielkanocą. Obowiązek ten trzeba będzie odłożyć na później, gdy minie zagrożenie epidemią. W sytuacji granicznej, zagrożenia chorobą lub śmiercią, gdy nie ma możliwości spowiedzi, należy wzbudzić żal za grzechy, motywowany miłością i szacunkiem wobec Boga. Taki żal, zwany doskonałym, gładzi wszystkie grzechy. Później jednak grzechy należy wyznać podczas spowiedzi.

6.      Komunia święta:

- nie wolno nakazywać przyjmowania Komunii św. na rękę

- nie wolno też zabraniać przyjmowania Komunii św. na rękę

W czasie epidemii zachęcam do przyjmowania Komunii św. na rękę. Proszę księży, aby przed komunią dali następujący komentarz: Do Komunii św. najpierw podchodzą ci, którzy przyjmują ją na rękę. Później ci, którzy przyjmują komunię do ust.

7.      Pogrzeb – należy dostosować się do obowiązujących przepisów sanitarnych, nawet jeśli wskażą, że pogrzeb ma się odbywać tylko od bramy cmentarza do grobu. Msza św. w intencji zmarłego może być odprawiona w dniu pogrzebu, bez wprowadzania trumny do kościoła.

8.      Papież Franciszek udziela na czas epidemii odpustu zupełnego następującym osobom:

I. zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, pracownikom służby zdrowia, rodzinom osób chorych.

II. umierającym, zwłaszcza gdy nie mogli wyspowiadać się i przyjąć sakramentu namaszczenia chorych oraz Komunii św. w formie Wiatyku.

III. modlącym się przed Najświętszym Sakramentem, odprawiającym także w warunkach domowych: Drogę Krzyżową, różaniec, czytającym przez pół godziny Pismo Święte.

Warunkiem uzyskania odpustu jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyznanie wiary, choćby w formie skróconej i spontanicznej np. Wierzę w Ciebie Chryste.

9.      Liturgia Wielkiego Tygodnia:

* NIEDZIELA PALMOWA

- rezygnujemy z procesji w kościele i poza kościołem

- poświecenie palm tylko znakiem krzyża, bez wody święconej

* WIELKI CZWARTEK

- Msza Krzyżma w katedrze św. Mikołaja w Elblągu - bez udziału księży i wiernych

- poświęcenie olejów: krzyżma, chorych, katechumenów

- Msza Wieczerzy Pańskiej wieczorem - bez obrzędu obmycia nóg i bez procesji do tzw. Ciemnicy [Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum], nie ma adoracji po nabożeństwie

* WIELKI PIĄTEK

- Liturgia Męki Pańskiej – nie ma adoracji krzyża przez ucałowanie, nie ma procesji do tzw. Grobu Pańskiego [Najświętszy Sakrament pozostaje nadal w tabernakulum], nie ma adoracji po nabożeństwie

- do modlitwy powszechnej dodajemy specjalne wezwanie związane z epidemią

* WIELKA SOBOTA

- nie ma poświęcenia pokarmów w kościele, przed kościołem, czy też na tzw. dojazdach

- zapewne będą transmisje telewizyjne i internetowe błogosławienia pokarmów; trzeba do nich dołączyć w warunkach domowych

- Liturgia Wigilii Paschalnej [wieczorem] – nie rozpalamy ognia przed kościołem, nie ma procesji z paschałem, liturgia zaczyna się od zapalenia paschału i orędzia wielkanocnego

* NIEDZIELA WIELKANOCNA

- nie ma procesji rezurekcyjnej

- śniadanie wielkanocne rozpoczynamy w domach od zapalenia świecy ustawionej na stole oraz modlitwy Ojcze nasz, wówczas głowa rodziny wypowiada słowa: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!, a pozostali odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

10.Zachęcam do korzystania z transmisji Mszy św. i nabożeństw w mediach.

Proszę wszystkich o cierpliwość i życzliwość wzajemną. W ten sposób przetrwajmy trudne dni [por. Ef 5, 16].

+Jacek Jezierski – biskup elbląski

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE: IV Niedziela Wielkiego Postu

22 marca 2020

Laetare Jerusalem – Raduj się Jerozolimo!

W związku ze stanem epidemii w naszym kraju nadal obowiązują wytyczne i postanowienia Księdza Biskupa Elbląskiego, a przede wszystkim dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy św.

·         Dla dobra własnego i bliźnich należy w najbliższe niedziele pozostać w domu, rezygnując z udziału we Mszy św. W aktualnej sytuacji jest to moralny obowiązek. Korzystajmy z transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych Mszy św. i nabożeństw.

·         Kościoły pozostają otwarte. Msze św. są odprawiane tylko dla małych grup, maksymalnie do 50 osób.

·        Koronawirus rozchodzi się drogą kropelkową, dlatego wciąż zachęcamy do przyjmowania Komunii św. na rękę, na co zezwala prawo Kościoła w Polsce. Wyciągamy lewą otwartą dłoń. Kapłan lub szafarz kładzie na nią Komunię św. Wówczas prawą dłonią bierzemy Ciało Pańskie do ust, spożywamy na miejscu i dopiero odchodzimy [To ogłoszenie należy przekazać wiernym na każdej Mszy przed Komunią św. wraz z informacją, że najpierw podchodzą osoby przyjmujące komunię na rękę, a potem do ust].

·        Ze względu na zagrożenie koronawirusem nie zbieramy ofiar na tacę, ale można je złożyć przy wyjściu z kościoła.

                 Na czas nieokreślony odwołane są wszelkie spotkania w tym do

           I -ej komuni św. i bierzmowania. Decyzję o ewentualnym przesunięciu

      terminu I komuni św. podamy w kwietniu.

     W środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a jednocześnie Dzień Świętości Życia oraz 28. rocznica powstania diecezji elbląskiej.

Najnowsze e-wydanie "Gościa Niedzielnego" można pobrać za darmo ze strony internetowej diecezji. Wraz z dodatkami diecezjalnymi – jest ono również dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu – w sklepie internetowym "Gościa Niedzielnego" (cena 3 zł).

 

Wszystkich, którzy uczestniczą we Mszy św. poprzez media, a są w stanie łaski uświęcającej, zachęcamy do przyjmowania Komunii św. w sposób duchowy.

 

Wskazania biskupa elbląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

12.03.2020 r.

unnamed5

W uzupełnieniu do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dn. 12 marca 2020 r. podaję co następuje:

MSZA ŚWIĘTA

1. Udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do końca marca br. następującym kategoriom osób:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem

Pozostających w domu zachęcam do korzystania z transmisji radiowej, telewizyjnej lub internetowej niedzielnej Mszy świętej.

2. Prawo Kościoła w Polsce zezwala na przyjmowanie Komunii św. na rękę. Wyciągamy lewą otwartą dłoń. Kapłan lub szafarz kładzie na nią Komunię św. Wówczas prawą dłonią bierzemy Ciało Pańskie do ust, spożywamy na miejscu i dopiero odchodzimy.

SPOWIEDŹ

3. Na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne. Powinny być one często wymieniane, nawet kilka razy dziennie.

BIERZMOWANIE

4. Zostaje zwieszone udzielanie bierzmowania młodzieży w parafiach. Bierzmowanie dla osób dorosłych odbywa się w normalnym trybie w katedrach: elbląskiej i kwidzyńskiej.

ODWIEDZANIE KOŚCIOŁÓW

5. Zachęcam, aby odwiedzać kościoły poza godzinami nabożeństw, w celu indywidualnej modlitwy.
6. Nie należy wypełniać kropielnic wodą święconą. Należy je oczyścić i zakleić folią.

REKOLEKCJE

7. Do końca Wielkiego Postu nie należy organizować rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży.
8. Można zrezygnować lub odłożyć na czas późniejszy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Decyzja w tej sprawie należy do księdza proboszcza po konsultacji z parafialną radą duszpasterską.

KONKURSY

9. Odwołane są konkursy dla dzieci i młodzieży organizowane w diecezji.

SPOTKANIA FORMACYJNE I SZKOLENIA

10. Zostają zawieszone do końca marca: spotkania formacyjne [np. szafarzy nadzwyczajnych Komunii św.], szkoleniowe, kursy [np. lektorów], dni skupienia [np. księży w Elblągu 14 marca br.; wielkopostne dekanalne dni skupienia katechetów], spotkania grup modlitewnych, zbiórki ministrantów, próby chórów i inne.

NAUCZYCIELE RELIGII

11. Nauczyciele religii [katecheci] są członkami szkolnych rad pedagogicznych. Dlatego powinni pozostać w kontakcie z dyrektorami szkół oraz wypełniać wskazane przez dyrekcję szkół obowiązki.

PODSTAWOWE ZASADY HIGIENY

12. Księża, szafarze nadzwyczajni Komunii św., kościelni [zakrystianie] oraz organiści powinni przestrzegać zasad higieny osobistej. Powinni często myć ręce w bieżącej, ciepłej wodzie, używając mydła i papierowych jednorazowych ręczników. Należy myć ręce zawsze przed Mszą św. i rozdzielaniem Komunii świętej.

Zachęcam do wytrwałej modlitwy o przezwyciężenie epidemii m.in. poprzez śpiew Święty Boże, Święty mocny [czyli tzw. suplikacji].

+Jacek Jezierski – biskup elbląski
Elbląg, dn. 12 marca 2020